Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Πρόταση Νόμου της Νέας Δημοκρατίας για την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης»Η Νέα Δημοκρατία δίνει στη δημοσιότητα το περίγραμμα της πρότασης Νόμου που θα καταθέσει για τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.

Είναι αυτονόητο ότι όλα όσα περιέχονται στην παρούσα πρόταση κατατίθενται με την επιφύλαξη της έκδοσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), μολονότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει άλλη αρχιτεκτονική και φιλοσοφία η οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τις συνταγματικές διατάξεις.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία της πρότασης είναι τα εξής:

Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την οποία «κατεδαφίστηκε» ο νόμος Παππά και απετράπη η θεσμική υπεξαίρεση των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) από τον Υπουργό Επικρατείας, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση που αποκαθιστά πλήρως τη συνταγματική νομιμότητα και δημιουργεί το πλαίσιο αποτελεσματικής λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, χωρίς στρεβλώσεις και περιττούς περιορισμούς.

Γενικές αρχές

Στόχος της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας είναι η ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στη χώρα, η διασφάλιση της πολυφωνίας και της ποιοτικής και αντικειμενικής ενημέρωσης των πολιτών, η οικοδόμηση ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η διαφάνεια, η αποτροπή σχέσεων “διαπλοκής” και ολιγοπωλιακών πρακτικών στα Μέσα Ενημέρωσης και η διασφάλιση των χιλιάδων θέσεων εργασίας ή ακόμη και η δημιουργία πολλών νέων.

Η πρόταση νόμου καταργεί πλήρως το «νόμο Παππά» (Κεφ. Α΄ του ν.4339/2015) και τους απαράδεκτους αριθμητικούς περιορισμούς των τηλεοπτικών αδειών (4 άδειες) που αυτός εισήγαγε, και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του ψηφιακού φάσματος, δημιουργώντας προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης της τηλεοπτικής αγοράς και αναβάθμισης του τηλεοπτικού περιεχόμενου.

Και αυτό χωρίς να δημιουργούνται ανυπέρβλητα εμπόδια στην πρόσβαση των παρόχων, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθεστώς ολιγοπωλίου που θα περιόριζε εξ’ ορισμού την πολυφωνία.
Επαναφέρει στο σύνολό τους τις αρμοδιότητες που ο συνταγματικός νομοθέτης έχει αναθέσει στο Ε.Σ.Ρ., το οποίο αδρανοποίησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για να χειραγωγήσει την ενημέρωση, το οποίο και εξουσιοδοτεί για να ορίσει τον αριθμό των εθνικών και περιφερειακών αδειών, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης.

Αφαιρεί τη λογική του πλειοδοτικού διαγωνισμού και εισάγει ξεκάθαρη αδειοδοτική διαδικασία με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, έναντι ενός τιμήματος, ενιαίου για όλους τους παρόχους υφιστάμενους και νέους, και ενός περιοδικού τέλους χρήσης του φάσματος, που ορίζονται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο συνεκτιμά τις πραγματικές συνθήκες  και ανάγκες της αγοράς και καταργεί τη λογική καταβολής διαφορετικού τιμήματος για το ίδιο αγαθό και για την ίδια διάρκεια χρήσης του

Βάζει τέλος στην επικυριαρχία του Υπουργού Επικρατείας επί των ραδιοτηλεοπτικών Μέσων και εισάγει διαφανείς αδειοδοτικές διαδικασίες που διενεργούνται αποκλειστικά από το Ε.Σ.Ρ., συμβατές με το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, με πολλαπλάσια οικονομικά οφέλη για το ελληνικό Δημόσιο, όχι με λογικές πλειοδοτικού διαγωνισμού τύπου «καζίνο», αλλά με λογικές δημοκρατικής αξιοποίησης του δημόσιου αγαθού της χρήσης του φάσματος για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος.

Αναλυτικά η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας:

     Καταργεί τα άρθρα 1 έως 15 του ν.4339/2015 (νόμος Παππά).

     Αναθέτει στο Ε.Σ.Ρ. τον καθορισμό του αριθμού όλων των ειδών τηλεοπτικών αδειών, μετά από δημόσια διαβούλευση, και προβλέπει την πλήρη αξιοποίηση του ψηφιακού φάσματος, αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα στην Ανεξάρτητη Αρχή να ζητά τη μη δεσμευτική γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), αλλά και τεχνικές γνώμες ανεξάρτητων εμπειρογνωμώνων.

     Αναθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα χορήγησης των αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης στο Ε.Σ.Ρ., όχι με πλειοδοτικό διαγωνισμό, αλλά με ξεκάθαρη αδειοδοτική διαδικασία, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων, έναντι ενός τιμήματος, ενιαίου για όλους τους παρόχους, υφιστάμενους και νέους, και ενός περιοδικού τέλους χρήσης του φάσματος. Το ύψος του τιμήματος και του περιοδικού τέλους ορίζεται από το Ε.Σ.Ρ..

     Καταργεί τη στρεβλή λογική καταβολής διαφορετικού τιμήματος για το ίδιο αγαθό και για την ίδια διάρκεια χρήσης του.

     Δίνει τη δυνατότητα στο Ε.Σ.Ρ. να παρεκτείνει τον αριθμό των χορηγούμενων αδειών εφόσον η ζήτηση καλύψει το υφιστάμενο όριο, και αυξηθεί η τεχνική δυνατότητα, που  θα επιτρέπει την έκδοση νέων αδειών.

     Ορίζει δεκαετή χρονική διάρκεια των αδειών παρόχων περιεχομένου.

     Ορίζει ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ανά κατηγορία της αιτούμενης άδειας λειτουργίας, που αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτηριακή υποδομή, ενώ  δίνει τη δυνατότητα σε όσους δεν κατέχουν τον αναγκαίο εξοπλισμό, να δεσμεύονται ότι μπορούν να τον αποκτήσουν εντός έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, συνυποβάλλοντας πλήρη τεκμηρίωση για τη δυνατότητα αυτή και σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες.

     Ορίζει ότι στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του Ε.Σ.Ρ., καθορίζονται αναλυτικά η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος που υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως ο υποψήφιος προς αδειοδότηση κάθε κατηγορίας, το ελάχιστο περιεχόμενο σε δελτία ειδήσεων και σε εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 του π.δ. 109/2010 για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων παραγωγών. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει δεκαετές επιχειρηματικό πλάνο και σχετική μελέτη βιωσιμότητας υπογεγραμμένη από τρεις ορκωτούς ελεγκτές, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

     Απαγορεύει τη συμμετοχή υποψηφίων που τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή έχουν υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από το Δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, καθώς επίσης και σε όσους τελούν υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση.

     Εισάγει αυστηρές προϋποθέσεις στους υποψηφίους που πρέπει να είναι ασφαλιστικά, φορολογικά και τραπεζικά ενήμεροι και να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την υποβολή της δήλωσής τους. Ειδικά ως προς την δανειακή τους κατάσταση, οφείλουν να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση - τραπεζική ενημερότητα, με όλα τα στοιχεία της σύμβασης, του ύψους του χορηγηθέντος δανείου, του υπολοίπου του, των εγγυήσεων και τυχόν εξασφαλίσεών του (εμπράγματων ή μη), καθώς και της ομαλής εξυπηρέτησής του ή περί της μη λήψης δανείου και όλα τα σχετικά παραστατικά.

     Αποτρέπει την υπερσυγκέντρωση επιρροής, καθώς εισάγει απαγόρευση συγκέντρωσης ελέγχου, που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 5 παρ. 1 του ν. 3592/2007 για την λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού στο χώρο των Μέσων Ενημέρωσης.

     Προβλέπει ότι άδεια μπορούν να λάβουν ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρείες της ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των Μέσων Ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.

     Ορίζει ως ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας εθνικής εμβέλειας το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιφερειακής εμβέλειας ποσό μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ. Προβλέπει, επίσης, ότι τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου, ενώ το σύνολο των μετοχών πρέπει να είναι ονομαστικοποιήμενες.

     Ορίζει ότι οι μέτοχοι των εταιριών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς επίσης, και να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεωκοπία.

     Προβλέπει επίσης ασυμβίβαστο των στελεχών τηλεοπτικών σταθμών σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις.

     Ορίζει ότι οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή, ενώ πρέπει να είναι πραγματικοί δικαιούχοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, το οποίο θα πρέπει να προκύπτει τόσο από τις φορολογικές δηλώσεις, όσο και από τραπεζικά έγγραφα τραπεζικών καταθέσεων για άμεσα διαθέσιμα ποσά.

     Προβλέπει περιορισμούς μεταξύ της ιδιότητας του ιδιοκτήτη, εταίρου, βασικού μετόχου, μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους, με τις αντίστοιχες ιδιότητες σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις.

     Προβλέπει ότι ο έλεγχος της προέλευσης και της επάρκειας των πόρων που θα διαθέσουν οι υποψήφιοι για την άδεια, στο σύνολο της χρονικής περιόδου της, διεξάγεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον χρόνο που θα περιέλθει ο σχετικός φάκελος στην Αρχή από το Ε.Σ.Ρ.  Η έκθεση της Αρχής σχετικά με την προέλευση και την επάρκεια των πόρων που θα διαθέσει κάθε υποψήφιος για την άδεια κοινοποιείται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

     Προβλέπει, επίσης, ότι 15 ημέρες μετά τη λήψη της άδειας, η επιχείρηση οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, η οποία παραμένει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας.


     Τέλος, προβλέπει έλεγχο προϋποθέσεων από το Ε.Σ.Ρ. κάθε Δεκέμβριο σε όλα τα αδειοδοτημένα κανάλια, σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων του νόμου και ιδίως των ασφαλιστικών και φορολογικών, καθώς και εξαντλητικό έλεγχο των οικονομικών μέσων, σε περίπτωση που απαιτηθούν περαιτέρω οικονομικά μέσα για τη στήριξη της επιχείρησης.Τι είναι η Ζέα και γιατί καταργήθηκε!


Πιστεύετε ότι οι Αρχαίοι Ημών πρόγονοι έπασχαν από παχυσαρκία, καρκίνο ή σακχαρώδη διαβήτη; Θαρρώ πως όχι!
Καθώς τα ανωτέρω είναι «προτερήματα» της «πολιτισμένης κοινωνίας» στην οποία ζούμε, «προτερήματα» του σύγχρονου τρόπου ζωής και της «ελεγχόμενης» τροφής την οποία λαμβάνουμε προκειμένου να εξυπηρετήσουμε παγκόσμια οικονομικά συμφέροντα.

Πάνω από όλα, για το …καλό του πλανήτη μας.
Δεν θα σταθώ βέβαια στις αρχές του Codex Alimentarius στο παρόν, αλλά λίγο πολύ όλα ξεκινούν και καταλήγουν στο ίδιο σημείο!!!Το ψωμί, αυτό που καταναλώνουμε όλοι μας σήμερα μηδενός εξαιρουμένου, παράγεται από σιτάρι.
Οι Αρχαίοι Έλληνες δεν κατανάλωναν ποτέ σταρένιο ψωμί, αυτό το έδιναν στα ζώα καθώς το θεωρούσαν πολύ χαμηλής ποιότητας.Αντ’ αυτού κατανάλωναν ψωμί από Ζεία ή Κριθάρι.
«Τι είναι όμως αυτή η Ζεία»; θα ρωτήσει εύλογα κάποιος.

Και πώς να μην ρωτήσει αφού είναι ένα δημητριακό άγνωστο στους περισσότερους, αν όχι όλους, από εμάς, καθώς το 1928 με εντολή του τότε Εθνάρχη μας Βενιζέλου (την οποία πιθανότατα έλαβε από κάπου; Λέω εγώ τώρα!!!!) απαγόρευσε την καλλιέργεια του εν λόγω δημητριακού.

Τέσσερα χρόνια μετά δεν υπήρχε ούτε σπόρος για δείγμα, καταχωρήθηκε δε στα λεξικά ως ζωοτροφή βλαβερή για την υγεία του ανθρώπου.

Όλα ξεκίνησαν το 1922 όταν οι σιωνιστές κοσμοκράτορες, που στόχο είχαν τον αφανισμό του Ελληνικού γένους, κατέληξαν, μετά από έρευνα, ότι η σημαντικότερη τροφή των Ελλήνων είναι το ψωμί που παρασκευάζεται από Ζεία.

Κάπως έτσι φτάσαμε στην εντολή του 1928 και την ολοκληρωτική απαγόρευση της 4 χρόνια μετά.

Εύλογα διερωτάται κανείς για ποιο λόγο τόση βία για την εξοστράκιση ενός δημητριακού το οποίο, κατά τον Θεόφραστο ήταν το πλέον αποδοτικότερο, για τον Μέγα Αλέξανδρο ήταν επιβεβλημένο να ταΐζει τα στρατεύματα του αποκλειστικά και μόνο με ψωμί παρασκευασμένο από Ζεία, για τους Ρωμαίους ήταν απαραίτητη η χρήση του σε όλες τις θρησκευτικές τελετές και ούτω καθεξής.

Θα μπορούσε να ακολουθήσει ένας πολύ μακρύς κατάλογος με πολλά παρόμοια παραδείγματα αλλά να μην γινόμαστε κουραστικοί, θαρρώ πως είναι κατανοητό.

imagesΑναφορά για το πολύτιμο αυτό δημητριακό κάνει και ο Ιατρός Γαληνός (2ος αιώνας π.Χ.) ο οποίος το κατατάσσει στο τρίτο κατά σειρά σε αξία δημητριακό, ενώ αναφορές θα βρει κανείς στον Όμηρο, τον Διοσκουρίδη, αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη.

Οι Αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν καλά ότι το αλεύρι της Ζείας τρέφει το πνεύμα και το σώμα. Γνώριζαν ότι περιέχει πρωτεΐνες οι οποίες διασπόνται σε ένζυμα κατάλληλα για τον εγκέφαλο και γενικότερα για τον οργανισμό του ανθρώπου.

Η απεικονίσεις της θεάς Δήμητρας στις οποίες πιστεύεται ότι κρατά σιτάρι στα χέρια της είναι λανθασμένες.

Η θεά Δήμητρα κρατάει Ζεία Η πόλη των Αθηνών ονομαζόταν και Ζείδωρος (αυτός που δωρίζει ζωή).

Η Ζεία εκφορτωνόταν στο λιμάνι του Πειραιά εξ’ ου και η μέχρι και σήμερα ονομασία του Λιμανιού Ζέα.

Σήμερα το εν λόγω δημητριακό καλλιεργείται στον Καναδά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Ζεία στην Ελλάδα δεν καλλιεργείται παρά μόνον εισάγεται!!! με τιμή 10 φορές πιο πάνω από το σιτάρι!!!

Το 1928 εξαγγέλθηκε απαγόρευση της καλλιέργειας της Ζείας, το 1932 καταργήθηκε οριστικά η παραγωγή της, ενώ παράλληλα επεβλήθη η καλλιέργεια του μεταλλαγμένου σιταριού, αυτολεξεί μεταφέρω την δήλωση Άγγλου επιστήμονα «Τα μεταλλαγμένα προκαλούν συρρίκνωση του εγκεφάλου σε πειραματόζωα!!!»

https://ellasellas.wordpress.com/2016/07/18/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B6%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5/

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ - Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

(1942 – Ο Καζαντζάκης και η Ελένη στο σπίτι τους στην Αίγινα)

Ο Καζαντζάκης που τα χρόνια του πολέμου άνοιγε την πόρτα και τάιζε τα παιδιά από μια κουταλιά λάδι

Η κα Νίκη Σταύρου μεγάλωσε με την Ελένη Καζαντζάκη και από παιδί άκουγε τις ιστορίες των παππούδων. Έχει ακόμα στη βιβλιοθήκη της τα «κοτάκια» που της έφτιαχνε από κοχύλια η ίδια η Ελένη για να της θυμίζουν την εξοχή. Για την εποχή του πολέμου έχει ακούσει πολλά.

Ο Καζαντζάκης το 1940 είχε φύγει μαζί με την «Ελένη του» για το πέτρινο σπίτι στην Αίγινα. «Όταν εισέβαλαν οι Γερμανοί στην Αθήνα ο Καζαντζάκης και η Ελένη ήξεραν ότι θα έρθουν άγριες εποχές. Είχαν κρατήσει λάδι κι όταν τα παιδιά τους χτυπούσαν την πόρτα ο Καζαντζάκης τους έχωνε από μία κουταλιά στο στόμα. Όπως έκανε ο «Καπετάν Μιχάλης» ή όπως στις «Αδερφοφάδες» που ο Καζαντζάκης μιλάει για τα αποσκελετωμένα παιδιά που έτρωγαν χώμα», αφηγείται η κα Σταύρου.

«Στην Αίγινα ένας Γερμανός, ο οποίος βοήθησε πολύ κόσμο, βοήθησε και τον Καζαντζάκη. Ένας Διοικητής των Ες Ες ήταν. Η Ελένη πήγε σπίτι του και τον είδε από το τζάμι να γράφει στη γραφομηχανή. Χτύπησε το τζάμι και του ζήτησε να βοηθήσει τον Καζαντζάκη να φύγει. Εκείνος έγραψε στη γραφομηχανή ότι ο Καζαντζάκης είναι άρρωστος και πρέπει να πάει στην Αθήνα για 15 μέρες. Κι έτσι σώθηκε» θυμάται η κα Σταύρου από τις αφηγήσεις τις Ελένης Καζαντζάκη.


(1942 – Ο Καζαντζάκης και η Ελένη στο σπίτι τους στην Αίγινα)


Ο Καζαντζάκης που στην Κατοχή έγραψε το Ζορμπά και μέσα από τα χαλάσματα γέννησε το φως

«Η Ελένη ανέβαινε στα βουνά, έβρισκε ότι χόρτο τρωγόταν και το έβραζε για το δώσει στον Νίκο. Τα φιστίκια, τα αμπέλια και τα σύκα στην Αίγινα δεν τα έτρωγαν οι Γερμανοί, τα άφηναν και έτσι είχαν κάτι να φάνε οι Έλληνες. Ο Διοικητής των φυλακών και η γυναίκα του, όποτε μπορούσαν κρατούσαν ένα πιάτο φαγητό από το συσσίτιο των φυλακισμένων για τον Νίκο και την Ελένη. Σε αυτές τις δύσκολες μέρες έγραψε τον Ζορμπά ο Καζαντζάκης. Και μάλιστα κατηγορήθηκε γιατί σε μια τέτοια εποχή έγραψε ένα τόσο αναζωογονητικό κείμενο. Από το σκοτάδι όμως της εποχής βγήκε το φως που είναι ο Ζορμπάς. Στο Ζορμπά διαλύεται ο κόσμος του και εκείνος ανοίγει τα χέρια του και χορεύει. Η αισιοδοξία του είναι εσωτερική, πατάει στα χαλάσματα και γιορτάζει τη ζωή. Γιατί τα χαλάσματα είναι δικά του. Αυτό είναι το πιο επίκαιρο και σπουδαίο μήνυμα του Καζαντζάκη. Ο Έλληνας ακόμη και να μην έχει χρήματα θα είναι έξω καρδιά και θα ξορκίζει το κακό. Το τίναγμα των χεριών του Ζορμπά είναι παναθρώπινη ανάγκη για επιβίωση. Όπως ο ναύτης, που λέει κι ο Καζαντζάκης, στο καράβι που βυθίζεται, όλοι κλαίνε και προσεύχονται ενώ εκείνος απλά έχει έναν κουβά και βγάζει τα νερά, μέσα στη ματαιότητα», λέει η κα Σταύρου.

(H Νίκη Σταύρου, εγγονή της Ελένης Καζαντζάκη)


Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από  http://antikleidi.com/2015/10/28/kazantzakis_nazi/

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Έλληνες. Ο μόνος λαός που γιορτάζει την αρχή του πολέμου και όχι το τέλος του


Του Αγη Βερούτη

Έλληνες. Ο μόνος λαός που γιορτάζει την αρχή του πολέμου και όχι το τέλος του.

Τον πόλεμο θα τον χάναμε, και θα κέρδιζαν ο Άξονας, οι Ναζί, οι δοσίλογοι, η πείνα και ο εμφύλιος σπαραγμός. Όμως οι πολλοί ήμασταν με το Δίκαιο, την Αρετή και την Πίστη και νικήσαμε μαζί τους.

Η μεγάλη μας στιγμή ήταν η απόφασή μας για πολεμήσουμε, κι'ας ξέραμε πως μάλλον θα χάναμε.

Εφτά εκατομμύρια ξυπόλυτοι εναντίον της τελειότερης πολεμικής μηχανής όλων των εποχών ως τότε.

Κάποιοι πούλησαν την ψυχή τους στο διάολο, αλλά οι περισσότεροι αρνήθηκαν. Διάλεξαν την προοπτική της πείνας και του θανάτου.

Η αυταπάρνηση των πολλών που τίμησαν τους στίχους του Εθνικού μας Ύμνου Προς Την Ελευθερία.


"Απ'τα κόκκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα Ιερά
και σαν πρώτα ανδρειωμένη
χαίρε, ω χαίρε Λευτεριά"

Και πάλι το ίδιο θα κάναμε.

http://www.freepen.gr/2016/10/blog-post_4509.html

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

28 Οκτωβρίου: Πως ο Κατσιμήτρος παγίδευσε τους Ιταλούς όπως ο Μιλτιάδης τους Πέρσες!

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ: «ΠΑΓΙΔΕΥΣΑ ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΟΠΩΣ Ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
Γράφει ο ιστορικός ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΓΟΣ

Το 1940 ο υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος διοικούσε στην Ήπειρο  την VIII Μεραρχία Πεζικού και νίκησε τους Ιταλούς στη μάχη στο Καλπάκι (Ελαία-Καλαμάς). Η νίκη αυτή ανέκοψε την προέλαση των Ιταλών στην Ήπειρο.

Αν οι Ιταλοί είχαν πετύχει τον στόχο τους, οι άνδρες του Κατσιμήτρου θα κινδύνευαν να περικυκλωθούν και να εξουδετερωθούν από τους εισβολείς. Σε μία τέτοια περίπτωση, είναι πολύ πιθανόν οι Ιταλοί να είχαν τελειώσει νικηφορά την εκστρατεία τους κατά της Ελλάδας. Αυτό ευτυχώς δεν συνέβη, καθώς ο ελληνικός στρατός αφού νίκησε τις μεραρχίες του Ντούτσε στο Καλπάκι και την Πίνδο, πέρασε στη συνέχεια στην αντεπίθεση. Λίγες ημέρες αργότερα, οι μόνοι Ιταλοί που είχαν απομείνει στην ελληνική επικράτεια ήταν νεκροί ή αιχμάλωτοι.

Λόγω της απόφασής του να μην υποχωρήσει και να πολεμήσει τον εισβολέα στον τομέα Ελαίας-Καλαμάς, κάποιοι έχουν χαρακτηρίσει τον Κατσιμήτρο ως τον «νέο Λεωνίδα» και το Καλπάκι «νέες Θερμοπύλες». Όμως, ο ίδιος ο στρατηγός στα πολεμικά του απομνημονεύματα από τον Πόλεμο του 1940-41 (Χ. Κατσιμήτρος, Η Ήπειρος Προμαχούσα. Η Δράσις της VIII Μεραρχίας κατά τον Πόλεμον 1940-41), αναφέρει συχνά τον Μιλτιάδη και τον Μαραθώνα. Είναι ξεκάθαρο ότι πρότυπό του υπήρξε ο Αθηναίος στρατηγός που σχεδίασε τον ελληνικό θρίαμβο στον Μαραθώνα. Η πιο σημαντική αναφορά του Κατσιμήτρου στη μάχη του Μαραθώνα είναι στην τελευταία ημερήσια διαταγή του προς τους άνδρες της VIII Μεραρχίας, στις 29 Απριλίου 1941, όπου επισήμανε ότι «….Σεις αμυνθέντες σθεναρώς επί των εθνικών επάλξεων, εδημιουργήσατε επί της περιφήμου πλέον τοποθεσίας του ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ένα νέον ΜΑΡΑΘΩΝΑ, αντάξιοι απόγονοι ενδόξων προγόνων και εστήσατε εκεί ένα αθάνατον τρόπαιον δόξης και θριάμβου, αντάξιον των εθνικών μας παραδόσεων….». Σε άλλο σημείο του βιβλίου του, ο Κατσιμήτρος συλλογίζεται τον Μιλτιάδη σαν ένα σύγχρονο στρατηγό και καταγράφει πως θα πρέπει να ήταν η ημερησία διαταγή που εξέδωσε προς τους στρατιώτες του την παραμονή της μάχης του Μαραθώνα!Ο Κατσιμήτρος λοιπόν θεωρούσε το Καλπάκι ένα «νέο Μαραθώνα» και όχι ως «νέες Θερμοπύλες». Είναι πιθανόν ότι έκανε αυτό το συσχετισμό γιατί στον Καλπάκι οι Έλληνες νίκησαν και απέκρουσαν τον εισβολέα, όπως ακριβώς είχαν κάνει 2.430 χρόνια νωρίτερα στον Μαραθώνα. Οι Θερμοπύλες παρά την ηρωϊκή αντίσταση και αυτοθυσία των Σπαρτιατών και των Θεσπιέων ήταν μία ελληνική ήττα, και η μάχη δεν σταμάτησε τελικά την εισβολή της στρατιάς του Ξέρξη στη νότια Ελλάδα. Όμως, υπάρχει ένας ακόμη σημαντικότερος λόγος γιατί ο Κατσιμήτρος συνέδεσε συνειδητά το Καλπάκι με τον Μαραθώνα. Στα απομνημονεύματά του καταγράφει ότι στο Καλπάκι αντέγραψε την τακτική της μάχης του Μαραθώνα!

Τις πρώτες ημέρες του ελληνοϊταλικού πολέμου, η επίλεκτη ιταλική μηχανοκίνητη μεραρχία «Κενταύρων» προσπάθησε να σπάσει την ελληνική αμυντική γραμμή στον τομέα της VIII Μεραρχίας. Στην εμπροσθοφυλακή των «Κενταύρων» βρίσκονταν 30 άρματα μάχης (τανκς). Οι Έλληνες δεν διέθεταν τέτοια όπλα και δεν γνώριζαν πως να τα αντιμετωπίσουν σε μάχη εκ παράταξης. Ο Κατσιμήτρος, όμως, αντί να υποχωρήσει, και να αφήσει την πρωτοβουλία στους Ιταλούς, αποφάσισε να τους παρασύρει σε μια τοποθεσία όπου τα τεθωρακισμένα τους θα παγιδεύονταν από τα στοιχεία του περιβάλλοντος. Θα ήταν έτσι δυνατόν να εξουδετερωθούν από τις βολές του ελληνικού πυροβολικού. Για το λόγο αυτό, ο Κατσιμήτρος επέλεξε να δώσει μάχη στην τοποθεσία Ελαία, που ήταν μια κοιλάδα σε σχήμα πετάλου που την περικύκλωνε ο ορεινός όγκος του Καλπακίου. Στα χαμηλότερα σημεία της τοποθεσίας υπήρχαν έλη που δημιούργησε ο ποταμός Καλαμάς. Μεταξύ 4-6 Νοεμβρίου 1940 τα ιταλικά τεθωρακισμένα παγιδεύτηκαν σε αυτή την τοποθεσία με αποτέλεσμα οι Έλληνες να καταστρέψουν εννέα ιταλικά άρματα μάχης και να κυριεύσουν άλλα 15 ανέπαφα, καθώς και 50 μοτοσυκλέττες, φορτηγά κ.ά. Με τα 15 ιταλικά άρματα μάχης που πήρε στον Καλαμά, ο ελληνικός στρατός συγκρότησε την πρώτη μηχανοκίνητη μόναδα στην ιστορία του (ΧΙΧ Μηχανοκίνητη Μεραρχία). Η μονάδα αυτή πολέμησε τους Γερμανούς εισβολείς στη Μακεδονία, μεταξύ 7-9 Απριλίου 1941.

Ο Κατσίμητρος ισχυρίζεται πως αντέγραψε το σχέδιο του Μιλτιάδη στον Μαραθώνα το 490 π.Χ., το οποίο πέτυχε την παγίδευση του περσικού ιππικού μέσα σ’ ένα έλος, και όπου στη συνέχεια εξουδετερώθηκε από την ελληνική αντεπίθεση: «Εις το έλος δε τούτο ενέπεσεν εκ κακής αναγνωρίσεως του εδάφους το ιππικόν του Δάτιδος του ετέρου των 2 Περσών Στρατηγών, το οποίον βυθισθέν εις την ιλύν, κατεκόπη σχεδόν εξ’ ολοκλήρου υπό των αντεπιτιθέντων Ελλήνων». Μέχρι πρόσφατα ΚΑΝΕΝΑ από τα εκατοντάδες δημοσιεύματα για τη μάχη του Μαραθώνα στη διεθνή βιβλιογραφία δεν συμπεριλάμβανε τη βασική παράμετρο της μάχης του Μαραθώνα όπως τη διατύπωσε ο Κατσιμήτρος. Είναι βέβαιο ότι ο Έλληνας στρατηγός υπήρξε ο πρώτος που είχε τη σπουδαία αυτή έμπνευση και τη δημοσίευσε. Έτσι δεν μπορεί να την είχε μελετήσει ή διδαχτεί σε κάποια από τις σχολές που φοίτησε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δυστυχώς, ο ίδιος δεν δίνει στα απομνημονεύματά του καμία παραπομπή για τη θεωρία του και επίσης δεν γνωρίζουμε να έχει δημοσιεύσει κάτι σχετικό με τις στρατιωτικές τακτικές στην αρχαία Ελλάδα. Πως λοιπόν κατέληξε ο Κατσιμήτρος στην τακτική της μάχης του Μαραθώνα; Ίσως να την εμπνεύστηκε στη διάρκεια επίσκεψής του στον Μαραθώνα μελετώντας την τοπογραφία της περιοχής, ή να την άκουσε από κάποιον μελετητή της μάχης, ο οποίος δεν τη δημοσίευσε ποτέ. Όμως, το ερώτημα αυτό είναι καθαρά ακαδημαϊκό και μικρής σημασίας. Αυτό που μετρά είναι το γεγονός ότι ο Κατσιμήτρος παγίδευσε και εξουδετέρωσε τα ιταλικά άρματα μάχης τον Νοέμβριο του 1940 στα έλη του Καλαμά, ακολουθώντας συνειδητά το σχέδιο με το οποίο ο ίδιος εκτιμούσε -άγνωστο πώς- ότι ο Μιλτιάδης είχε επιτύχει το 490 π.Χ. την παγίδευση και την καταστροφή του περσικού ιππικού μέσα στο έλος στον Μαραθώνα.

Όπως καταδεικνύουν με ισχυρά στοιχεία οι συγγραφείς Κωνσταντίνος Λαγός και Φώτης Καρυανός στο βιβλίου τους Μάχη του Μαραθώνα, η Ανατροπή, εκδόσεις «Μένανδρος», Αθήνα, 2015, η τακτική της μάχης του Μαραθώνα εξελίχθηκε όπως ακριβώς την παρουσίασε ο Κατσιμήτρος. Στον Μαραθώνα το 490 π.Χ. οι Πέρσες διέθεταν ένα πανίσχυρο σώμα ιππικού, ενώ το ελληνικό στράτευμα αποτελούνταν αποκλειστικά από πεζούς. Οι Έλληνες δεν γνώριζαν πως θα αντιμετώπιζαν εκ του σύνεγγες το περσικό ιππικό, το οποίο είχε σαφές πλεονέκτημα στην επικείμενη μάχη λόγω της ταχύτητας και της ευελιξίας του. Ο Μιλτιάδης βρήκε τη λύση, σχεδιάζοντας την ελληνική τακτική με τέτοιο τρόπο ώστε στην αρχή της μάχης οι ιππείς του Δάτη να παρασυρθούν σ’ ένα σημείο του πεδίου όπου δεν θα μπορούσαν να ελιχθούν. Έτσι θα μπορούσαν οι Έλληνες να τους εξουδετερώσουν. Επρόκειτο για το στενό πέρασμα της Μπρεξίζας, που ορίζεται από το όρος Αγριελίκι και την ακτή του Μαραθώνα, και μέσα στο οποίο υπάρχει ένα έλος (Μικρό Έλος). Εκεί έπεσε το περσικό ιππικό όταν ξεκίνησε την επίθεσή του, καταδιώκοντας τους Αθηναίους που έκαναν προσχεδιασμένη υποχώρηση από το κέντρο της παράταξής τους. Στο Μικρό Έλος του Μαραθώνα, οι Έλληνες εξουδετέρωσαν τους Πέρσες ιππείς με εκηβόλα όπλα και στη συνέχεια με συγκρούσεις εκ του σύνεγγες.

Κάθε ομοιότητα της τακτικής της μάχης του Μαραθώνα το 490 π.Χ. με εκείνη στο Καλπάκι το 1940 μ.Χ. ΔΕΝ είναι τυχαία!    

ΠΗΓΕΣ

Χ. Κατσιμήτρος, Η Ήπειρος Προμαχούσα. Η Δράσις της VIII Μεραρχίας κατά τον Πόλεμον 1940-41,  εκδόσεις Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, Αθήνα 2007 (προηγούμενες εκδόσεις, 1954, 1982).

Κωνσταντίνος Λαγός και Φώτης Καρυανός Μάχη του Μαραθώνα, η Ανατροπή, εκδόσεις Μένανδρος, Αθήνα, 2015.

Κωνσταντίνος Λαγός, «Η Τακτική της Μάχης του Μαραθώνα», Εθνικές Επάλξεις, αρ. Τεύχους 117, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2016, σελίδες 61-67.

http://www.militaire.gr/

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

ΝΑΙ ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΝΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΟΧΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΝΑΙ


του Νίκου Οικονόμου
 Την ώρα που δίπλωνα  την σημαία με έπιασε μια ρίγη ένα περίεργο συναίσθημα έτρωγε τα σωθικά μου  , φωτιά-λάβρα-τιμή-υποχρέωση ,αριστερά μου να είναι γραμμένο  τα παιδιά  για την σχολική τους γιορτή  ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ . ΝΑΙ ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ για αυτό τον τόπο τον ιερό αξίζει να πεθάνεις . Ίσως αυτό να σκεφτόταν ο παππούς μου πηγαίνοντας να υπηρετήσει την πατρίδα ,  σκοτώθηκε τις τελευταίας μέρες του πολέμου από επίθεση στούκας , όμως είχε προλάβει να αφήσει το καρκαλέτσι (σπόρος) του , τον πατέρα μου που μεγάλωσε ορφανός γιατί ο πατέρας του και παππούς μου πήγε  να υπερασπιστεί την πατρίδα , τα ίδανικά και τα ιδεώδη της. Για αυτό τρελαίνομαι και δεν αποδέχομαι να καίνε την σημαία μας , να την ποδοπατάν , να την βιάζουν  γιατί για εμένα συμβολίζει πολλά.
ΝΑΙ είμαι ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ αν η αγάπη γα την πατρίδα λέγεται έτσι είναι δημοκρατικό μου δικαίωμα, όμως σέβομαι τον άλλο που πιστεύει ότι δεν υπάρχουν σύνορα.,αρκεί να με σέβεται και αυτός, δεν μου αρέσουν τα άκρα. Κλείνω τα μάτια και ονειρεύομαι μια μεγάλη Ελλάδα μια Ελλάδα της ανάπτυξης μια Ελλάδα πρωταγωνίστρια . Γιατί εμείς οι Έλληνες μπορούμε και το αποδεικνύουμε  κάθε φορά που δίνεται η ευκαιρία στο εξωτερικό. δυστυχώς εδώ ακόμα τα κατάλοιπα της Τουρκοκρατίας δεν έχουν φύγει ο κοτζαμπασιμός και ο ραγιαδισμός ζεί και βασιλεύει . Αλλά όσο υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μάθει να πολεμάνε τίποτε δεν χάνεται όσο υπάρχει η φλόγα το κεφάλι θα το σηκώσουμε ξανά για αυτό λοιπόν ΝΑΙ ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΝΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΟΧΙ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΝΑΙ

Οι δίκες των δοσίλογων που δεν έγιναν ποτέ.


Από τον Νίκο Μποζιονέλο

Στις 1 Οκτωβρίου 1945 δικάστηκαν στο ειδικό δικαστήριο δοσίλογων Ηρακλείου πέντε άτομα της ιδίας οικογένειας (οι τρεις γυναίκες) κατηγορούμενοι για συνεργασία με τον εχθρό, η οποία οδήγησε στο θάνατο 37 συγχωριανούς τους. Η απόφαση ήταν θάνατος για τη μία γυναίκα, ισόβια για τη δεύτερη, ποινές φυλάκισης για δύο και απαλλαγή για τον τελευταίο κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν παιδί. Με την έκδοση της απόφασης  το πλήθος εισέβαλε στο χώρο κράτησης, μέσα στο δικαστήριο και έσφαξε με μαχαίρια όλους τους κατηγορουμένους. Οι δικαστές κινδύνεψαν να έχουν την ίδια τύχη.

Εκτοτε το ελληνικό κράτος σταμάτησε τις δίκες των δοσίλογων! Υπό τον φόβο νέων σφαγών είναι ζήτημα να καταδικάστηκαν καμιά δεκαριά από χιλιάδες που συνεργάστηκαν με τους ναζί!

Αλλά η πραγματική Νέμεσις για χιλιάδες πραγματικούς η κατ’ εκτίμησιν δοσίλογους δεν ήρθε με τις δικογραφίες, μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων, αλλά στους δρόμους των πόλεων και των χωριών, με τη  μορφή του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών από τον ΕΛΑΣ ή την ΟΠΛΑ (δηλαδή το ΚΚΕ) και μοναδική προβλεπόμενη ποινή το θάνατο. Τις μεγάλες εμφύλιες συγκρούσεις που ακολούθησαν την απελευθέρωση (Καλαμάτα, Μελιγαλάς, Πύλος, Γαργαλιάνοι, Μυστράς, Κιλκίς, Κούκος, Βαθύλακος, Αθήνα κ.ά.) ολοκλήρωσαν πολλές χιλιάδες άμεσες εκτελέσεις αιχμαλώτων. Ο ακριβής αριθμός των αιχμαλώτων που εσφάγησαν ως συνεργάτες των Γερμανών δεν είναι γνωστός, αλλά δεν πρέπει να είναι πολύ μικρότερος από δέκα χιλιάδες. Μια πραγματική εκατόμβη, μια απερίγραπτη σφαγή νέων ανθρώπων, η οποία οδήγησε με τη σειρά της στο τεράστιο εμφύλιο σφαγείο του 1946-49, το οποίο καταβρόχθισε σχεδόν 150.000 ανθρώπους – τον ανθό της νεολαίας εκείνης της εποχής.

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Η Ιρλανδία σπάει τα κοντέρ -Στο 26,3% η ανάπτυξη λόγω χαμηλής φορολογίας Πηγή: Η Ιρλανδία σπάει τα κοντέρ -Στο 26,3% η ανάπτυξη λόγω χαμηλής φορολογίας


Αφωνοι έμειναν δημοσιογράφοι και οικονομικοί αναλυτές κατά την παρουσίαση των στοιχείων για την ανάπτυξη της Ιρλανδίας το 2015, ακούγοντας τον επικεφαλής ότι το ΑΕΠ της αυξήθηκε κατά 26,3%.

Τρελαίνοντας τους αναλυτές, από 7,8% που ήταν η αρχική εκτίμηση για το περυσινό έτος η οικονομία αναπτύχθηκε με τον απίστευτο ρυθμό 26,3% εξαιτίας μιας εκτίναξης στον αριθμό ξένων εταιρειών, κυρίως αμερικανικών, που μετέφεραν τη φορολογική τους έδρα το 2015 στη χώρα λόγω του χαμηλού φόρου που είναι 12,5%.

Ως αποτέλεσμα, η στατιστική υπηρεσία της χώρας προχώρησε, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Μάικλ Κόνολι, σε μια τεράστια αναθεώρηση των παγίων κεφαλαίων στους εθνικούς της λογαριασμούς, που συμπαρέσυρε σε αντίστοιχη αναθεώρηση προς τα κάτω και το ιρλανδικό χρέος, από 93,8% σε 80% του ΑΕΠ.

Που οφείλεται αυτή η αναθεώρηση για την ούτως ή άλλως ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία της ευρωζώνης;Στη σημαντική περυσινή αύξηση της μεταφοράς έδρας στην Ιρλανδία ξένων επιχειρήσεων, είτε έπειτα από συγχωνεύσεις, όπως τον Perrigo και Jazz Pharmaceuticals, είτε επειδή μετέφεραν μεμονωμένα εκεί την έδρα τους, όπως όμιλος που δραστηριοποιείται στο leasing αεροσκαφών καθώς και πολλοί άλλοι.

Από το 2008 έως και σήμερα, το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα της Ιρλανδίας αυξήθηκε κατά 7 δισ. ευρώ ακριβώς εξαιτίας της μεταφοράς φορολογικής έδρας πολλών πολυεθνικών. Σημειωτέον ότι από 391 δισ. ευρώ που ήταν το ενεργητικό όσων εταιρειών είχαν έδρα στην Ιρλανδία το 2013 το νούμερο αυξήθηκε στα 523 δισ. ευρώ το 2014.

Πηγή: Τα ΝέαΠηγή: Η Ιρλανδία σπάει τα κοντέρ -Στο 26,3% η ανάπτυξη λόγω χαμηλής φορολογίας | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/277830/i-irlandia-spaei-ta-konter-sto-263-i-anaptyxi-logo-hamilis-forologias#ixzz4NzJYDWm8

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΓΓΙΓΜΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΗΧΟΣ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤΑΞΗ.


του Χρυσόστομου Μαυροθαλασσίτη
Ιατρός-Καρδιολόγος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όλα στο σώμα μας δονούνται με μια συγκεκριμένη συχνότητα ή αλλιώς πάλλονται σε μια συγκεκριμένη αρμονική ταλάντωση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 : Παρμένο από τη γνώση των Παιδιάτρων. Ας πάμε πίσω τότε που ήμασταν έμβρυα. Ο ήχος που ακούγαμε ήταν ο ήχος από τα έντερα της μητέρας. Γι' αυτό όταν μας έλειπε, αυτός ο νανουριστικός θόρυβος, ειδικά τους πρώτους μήνες της ζωής μας τι κάναμε κλαίγαμε. Αν όμως η μητέρα μας έβαζε δίπλα σε μια ηλεκτρική σκούπα, η ακόμα καλύτερα δίπλα στο πλυντήριο ρούχων, ο ήχος του μας ηρεμούσε. Γιατί; Μα πολύ απλά μας θύμιζε τον ήχο από την κοιλιά της μαμάς.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Παρμένο από τους ΩΡΛ. Όταν έχετε ζάλη και δεν θέλετε να πάρετε χάπια για την ζάλη, τι θα μπορούσατε να κάνετε; Παίρνετε ένα παλιό ρολόι από τα πρώτα ξυπνητήρια που κυκλοφόρησαν και το βάζετε δίπλα στο γερό αυτί σας. Ή κάτω από το μαξιλάρι σας για να μην το ακούει η γυναίκα σας και γκρινιάζει, χάχα. Κοιμόσαστε όλο το βράδυ υπό τους χτύπους του ρολογιού που είναι 60 κατά λεπτό. Το επόμενο πρωί η ζάλη έχει εξαφανιστεί.

Το ξυπνητήρι χτυπάει τους ήχους του έναν σε κάθε δευτερόλεπτο. Μα πόσος νομίζετε ότι είναι ο παλμός που πάλλεται το σώμα σας, ως και κάθε όργανο ξεχωριστά! 60 παλμοί το λεπτό.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: Παρμένο από τους γαστρεντερολόγους. Τι γίνεται τώρα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα στο πεπτικό μας σύστημα. Δεν χωνεύουμε καλά. Δηλ. το φαγητό αντί να περάσει σε μια ώρα από το στομάχι στο έντερο κάνει 2,3 ή περισσότερες ώρες. Άρα αργεί. Αυτό σημαίνει ότι το πεπτικό μας σύστημα έχει συντονιστεί σε χαμηλότερους παλμούς. Αντί για 60 παλμούς το λεπτό πάλλετε στους 52 παλμούς το λεπτό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4: Παρμένο από τους Ψυχιάτρους. Ας πούμε τώρα ότι έχουμε ένα πιο βαθύ πρόβλημα. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε με τίποτα κάτι που μας συμβαίνει. Τότε καταπίνουμε το πρόβλημα βαθιά μέσα μας. Με άλλα λόγια το σωματοποιούμαι. Κι όπου πάει. Ας πούμε ότι το δικό μου πρόβλημα πήγε και κάθισε στην μέση μου πίσω και βαθιά, δηλ. στο πάγκρεας. Τότε θα νιώθω ένα πόνο χαμηλά στη ράχη μου αλλά όχι επιδερμικά, αρκετά βαθιά. Το πάγκρεας μου πάλλεται σε ψηλούς παλμούς, πχ 85.
Σημ. Το πόσους παλμούς θα πάλλεται εξαρτάται από την χρονιότητα της νόσου. Αν το όργανο έχει αποκάμει θα δουλεύει με χαμηλούς παλμούς. Αλλιώς βρίσκεται σε οξεία κατάσταση, οπότε θα πάλλεται με υψηλούς παλμούς.

ΑΣΚΗΣΗ: Εκπαίδευση με το άγγιγμα. Θα κάνουμε τώρα μια απλή άσκηση. Θα ακουμπήσουμε τα χέρια μας με ανοιχτές τις παλάμες πάνω από την κοιλιά μας ή πίσω από την μέση μας , ανάλογα που έχουμε το πρόβλημα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα αισθανθούμε μια ζέστη, ή ένα γλυκό πόνο, ή έντονη θερμότητα σαν κάποιος να μας έβαλε φωτιά στα χέρια και στο σημείο του πόνου. Αν νοιώσουμε κάτι από τα παραπάνω είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν είναι απαραίτητο να ακουμπάνε τα χέρια μας πάνω στο σώμα μας. Μπορούμε να τα έχουμε και σε κάποια απόσταση πχ δέκα εκατοστά από το δέρμα μας και το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.
Εν αρχή ην ο λόγος. Τι σημαίνει αυτό. Η πρωταρχική ενέργεια που γέννησε τις άλλες ήταν ο λόγος δηλ. ο ήχος. Το ενεργειακό κομμάτι δεν περικλείεται μόνο στον ήχο. Εμείς μόνο αυτό μπορούμε να ακούσουμε. Το μεγαλύτερο κομμάτι ενέργειας περικλείεται στη σιωπή που παρεμβάλλεται, στην ρυθμικότητα ως και στον τονισμό των παύσεων που παρεμβάλλονται μεταξύ των ήχων.
Στο σώμα μας τώρα η συχνότητα που δονείται είναι η συχνότητα της καρδιάς. Είναι η ρυθμικότητα της παλλόμενης καρδιάς. Σε κάθε δευτερόλεπτο έχουμε δύο καρδιακούς ήχους, τον 1Ο και τον 2Ο , που ακούγονται κάπως έτσι. Τάάά Τά, Τάάά Τά, Τάάά Τά κοκ.
Εκπαίδευση με τον ήχο.
Την ώρα που θα αγγίζεται το σώμα σας θα ακούτε και το παρακάτω τραγούδι. Έτσι θα μεταφέρετε τις δονήσεις του τραγουδιού πάνω στο σώμα σας και θα επαναπρογραμματίσετε τον παλμό σας στο όργανο που υποφέρει.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Eνα εκπαιδευτικό τραγούδι που λέγεται ΜΑΝ Ο ΤΟ – ΝU. (βρίσκεται στην διεύθυνση https://youtu.be/sQh7fr53Xy0 ) Το συγκεκριμένο περιγράφει με ακριβή τρόπο αυτό που θέλω να σας δείξω. Ξεκινάει με τους καρδιακούς ήχους πρώτα με τον 2Ο (από τα 0 δευτερόλεπτα μέχρι τα 16 δευτερόλεπτα). Mετά με τον 1Ο και τον 2Ο μαζί. (από τα 17 δευτερόλεπτα μέχρι τα 36 δευτερόλεπτα). Μετά τα 37 δευτερόλεπτα μέχρι το 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα ακολουθεί ένας ήχος ΜΜΜΜ, που επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Αυτός ο ήχος καλεί τα κύτταρα μας να συντονιστούν στην συχνότητα των 60 παλμών. Είναι σαν να τα ξεσηκώνει να δουλέψουν στον ήχο των 60 sec και μόνο. Μετά ξαναμπαίνει ο ήχος της καρδιάς. Στα 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα κόβονται οι ήχοι της καρδιάς γιατί όλα τα κύτταρα μας έχουν συντονιστεί στον ρυθμό των 60 κύκλων ανά λεπτό. Τότε μαζί με το ηλεκτρικό βιολί που ακούγεται φανταστείτε ότι χορεύετε με τον εαυτό σας ένα χορό επιβράβευσης που πετύχατε αυτό που θέλετε να τους πείτε. Κάθε φορά μα κάθε φορά, που σταματούν οι καρδιακοί τόνοι θα επιβραβεύετε τα κύτταρα σας με ένα γρήγορο χορό σαν ένα γρήγορο λικνιστικό μπλουζ.


Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2021: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Καθηγητής Οικονομικών | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ


Σε προηγούμενη ανάρτηση παρουσιάσαμε τη σκιαγράφηση της εξέλιξης στην Ελληνική οικονομία από σήμερα μέχρι και το 2021. Οι εκτιμήσεις στηρίζονταν στις εκτιμήσεις της 1ης Ιουλίου 2016 του μοντέλου της Oxford Economics, το οποίο είναι εξαιρετικά αξιόπιστο για τον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Στο παρόν σημείωμα αντιπαραθέτουμε τις εκτιμήσεις του Ιουλίου του 2016 με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Αυγούστου του 2016. Έτσι, λοιπόν, αντιδιαστέλλονται δύο διαφορετικά σενάρια εκτιμήσεων: α) το Basic Model (ΒΜ) με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου του 2016 και β) το ΒΜ με βάση τα στοιχεία του Αυγούστου του 2016. Στις διαφορές που θα παρατηρήσουμε, μπορούμε να δούμε τις μεταβολές που έχουν προκύψει εν τω μεταξύ.

Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις για τη μεταβολή του ΑΕΠ και για τον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας για την περίοδο από το 2013 έως και το 2021.

Διάγραμμα 1. Μεγέθυνση του ΑΕΠ και ανεργία μέχρι το 2021.


Πηγή: Εκτιμήσεις με τη χρήση του Oxford Global Economic Model (GEM).

Σημείωση: Στο ΒΜ έχουν ενσωματωθεί όλες οι επιμέρους εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που συμφωνήθηκαν, μέχρι σήμερα. Η ανάλυση έχει στηριχτεί στο ότι ο «κόφτης» θα ενεργοποιηθεί το (Μάιο του) 2018 και όχι νωρίτερα, σε ένα ποσό που θα φθάσει στο 1,8 δις ευρώ. Όπως είχαμε τονίσει και στην προηγούμενη ανάρτηση, εισάγαμε την ενεργοποίηση του «κόφτη» το 2018 διότι το ίδιο το μοντέλο «χωρίς τον κόφτη» υποδεικνύει ότι οι συμφωνηθείσες απαιτήσεις του 2018, αναφορικά με το πρωτογενές πλεόνασμα, δεν θα επιτευχθούν. Συνεπώς, υποθέτουμε ότι αυτό θα διαπιστωθεί το α΄εξάμηνο του 2019 και θα αφορά τον Δεκέμβριο του 2018 και θα οδηγηθούμε στη λήψη μέτρων 1,8 δις το καλοκαίρι του 2019. Εάν η απόκλιση από τις υποχρεώσεις του πρωτογενούς είναι μεγάλη, αυτό θα επισημανθεί ήδη από το τέλος του α΄εξαμήνου του 2018.

Το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας μετά από 9 συνεχή έτη ύφεσης (με εξαίρεση το έτος 2014 όταν καταγράφηκε μικρή αύξηση του ΑΕΠ) αναμένεται ακολουθήσει μια θετική πορεία από το 2017 και μετά. Για το 2016, ενώ με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου η ύφεση αναμενόταν να είναι της τάξης του -1,31%, με βάση τα στοιχεία του Αυγούστου αναμένεται να είναι αρκετά μικρότερη, δηλαδή της τάξης του -0,27%. Όσον αφορά στο επίπεδο ανεργίας η εικόνα δεν φαίνεται να αναθεωρείται σημαντικά.

Παρατηρείται λοιπόν μια βελτιωμένη αναθεώρηση των περισσοτέρων μεγεθών (αναλυτικές εκτιμήσεις του για μεγαλύτερο πλήθος μακροοικονομικών μεγεθών για την ελληνική οικονομία είναι διαθέσιμα εδώ) με βάση τις εκτιμήσεις του Αυγούστου σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Ιουλίου. Η καλύτερη αυτή εικόνα φαίνεται να οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης και της εγχώριας ζήτησης -κάτι που συνδέεται άμεσα και με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου- αλλά και στην αύξηση του stock building. Ωστόσο, θα πρέπει ίσως να παραμείνουμε κάπως επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτό το ευνοϊκότερο κλίμα. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 η τουριστική περίοδος θα έχει ολοκληρωθεί και άρα η κατανάλωση και η εγχώρια ζήτηση θα έχει χαμηλότερες επιδράσεις, αφού το stockbuilding θα λειτουργήσει πλέον αντίστροφα. Ταυτοχρόνως, θα προστεθεί ένα κύμα φορολογικής επιβάρυνσης στην ελληνική κοινωνία επιβαρύνοντας την καταναλωτική δυναμική. Ενδεχομένως, πάντως, η παραοικονομία να λειτουργεί διασωστικά για τους ρυθμούς μεγέθυνσης.

Συμπερασματικά, μπροστά μας (επόμενος χρόνος -από Οκτώβριος 2016 έως Οκτώβριος 2017) φαίνεται να υπάρχει μια σταθεροποιημένη -σχεδόν στάσιμη- περίοδος, που έχει ξεκινήσει από το 2014, με εξαίρεση το καταστροφικό α’ εξάμηνο του 2015 με +0,5% αύξηση του ΑΕΠ, ενώ στη συνέχεια αναμένεται μια ανοδική περίοδος.

Σε καμία όμως περίπτωση πάντως, δεν θα πρέπει να αναμένουμε την αναπόφευκτη πραγματοποίηση των παραπάνω προβλέψεων. Μπορεί κάλλιστα να ακολουθήσει μία μακρά περίοδος στασιμότητας. Σε παρόμοια κατάσταση έχουμε περιέλθει από το 2014, όταν προβλέπαμε ότι το 2015 θα ερχόταν (όπως και τώρα) μια βάσιμη ανάκαμψη που δεν ήρθε ποτέ! Η στασιμότητα διαρκεί μέχρι σήμερα.

Έτσι π.χ. και σήμερα αρνητικές επιπτώσεις μπορούν να πυροδοτηθούν από μια σοβαρή κρίση στην παγκόσμια οικονομία ή το προσφυγικό. Η προοπτική της απλής αναλογικής στις μεθεπόμενες εκλογές μπορεί επίσης να δημιουργήσει πιθανές πολιτικές αρνητικές καταστάσεις, που δεν μπορούμε σήμερα να προβλέψουμε. Εξάλλου, η δημιουργία υψηλών θετικών δημοσιονομικών πλεονασμάτων φοβόμαστε ότι μπορεί να λειτουργήσει διαταρακτικά στο μυαλό των υπευθύνων.

Συμπερασματικά, οι παραπάνω λοιπόν προβλέψεις γίνονται με βάση την υπόθεση της τήρησης κανονικών συνθηκών. Εάν υπεισέλθουν στις προβλέψεις άλλοι παράγοντες, είναι άλλο ζήτημα που θα πρέπει να ενσωματώσουμε, όταν θα εμφανιστούν.

Εδώ θα είμαστε για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις.ΠΗΓΗ: in.gr (1η δημοσίευση: 15/09/2016).
http://www.indeepanalysis.gr

ΟΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ...


(σε μετάφραση και απόδοση στα ελληνικά δεδομένα!)

Ο Υφυπουργός Παιδείας Michael Gove δέχεται ένα μάθημα από τον  Secret Teacher αυτή την εβδομάδα σχετικά με το γεγονός ότι οι ώρες εργασίας ενός δασκάλου δεν αθροίζονται!

Λοιπόν, ξέρω ότι πάει καιρός από τότε που ήσουν στο σχολείο, γι’ αυτό θα ξεκινήσουμε από τα βασικά, Michael. Λίγα Μαθηματικά. Δε θα είναι τόσο δύσκολο, όσο δίνεις προσοχή. Michael; Κοίταξέ με, σε παρακαλώ. Θυμάσαι πόσο σημαντικό είναι να μην αποσπάται η προσοχή σου από τους φίλους σου; Ναι το ξέρω ότι έχετε το ίδιο όνομα αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριφέρεστε το ίδιο, έτσι δεν είναι;

Τώρα, συγκεντρώσου.

Ένας δάσκαλος είναι υπεύθυνος για 25-30 μαθητές. Αν ξοδεύει 2’ τσεκάροντας την εργασία κάθε μαθητή κάθε μέρα – ξέρω, δεν είναι αρκετά τα 2’, Michael, ειδικά όταν τα παιδιά έχουν εργασία για το σπίτι για 7 μαθήματα την ημέρα, ας πούμε λοιπόν 5’ – Πόσες ώρες ξοδεύει στο διόρθωμα κάθε μέρα;2 με 2,5 ώρες. Την εβδομάδα; 10 ώρες; Σωστά. Και πρόσθεσε και 24 διδακτικές ώρες, μας κάνει σύνολο 34 ώρες.

Όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Κάθε μάθημα χρειάζεται να είναι γεμάτο με συναρπαστικές δραστηριότητες, γεγονότα και ιδέες διδασκαλίας. Ναι, ξέρω ότι δεν τα θεωρείτε αυτά σημαντικά και ναι, ξεκάθαρα νομίζετε ότι ξέρετε καλύτερα από μένα. Στην πραγματικότητα, είναι αυτό ακριβώς που με δυσκολεύει στο να κάνω τη δουλειά μου.

Τέλος πάντων. Ο δάσκαλος χρειάζεται τουλάχιστον 5’ για να σχεδιάσει κάθε 45λεπτο μάθημα. Ναι, Michael, θα το διαφοροποιήσει για κάθε επίπεδο ικανότητας και αναγκών.

αι αναζητά πηγές. Και ετοιμάζει διαγωνίσματα. Και αναθέτει εργασίες. Και φροντίζει συνεχώς για ευρύτερη ανάγνωση, μολονότι η διδακτέα ύλη και τα κείμενα αλλάζουν κάθε χρόνο. Λοιπόν, Michael, όταν μεγαλώσεις, θα καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι για ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης να ξέρουν για τι πράγμα μιλάνε.


Επομένως, 10’ προετοιμασία για κάθε45 λεπτά διδασκαλίας. (Έχεις δίκιο, αγαπητέ, δεν είναι αρκετή ώρα. Μην ανησυχείς, θα σου το εξηγήσω στο αυριανό μάθημα «Οι διακοπές των δασκάλων») Άρα είναι περίπου 1 ώρα την ημέρα και 5 την εβδομάδα. Πρόσθεσέ τες στις 34 τώρα. 39 ώρες; Ωραία.
Τώρα, ώρα για νοερή αριθμητική.

Έτοιμος; Θα στρογγυλοποιήσω τα παρακάτω για να το κάνω πιο εύκολο. Πρόσθεσε 2 ώρες για σεμινάρια, 1,5 ώρα για συγκέντρωση συλλόγων, 4 ώρες για δουλειά γραφείου (πολύ έξυπνο εκ μέρους σου, Michael, αλλά θα προτιμούσαμε να ξοδεύουμε τον χρόνο αυτό στην προετοιμασία της διδασκαλίας) 1 ώρα για συναντήσεις γονέων. Επίσης ώρες για οργανώσεις διαγωνισμών, εκπονήσεις σχεδίων εργασίας, διοργανώσεις εορταστικών εκδηλώσεων και σχεδιασμό εκπαιδευτικών ταξιδιών.

Τι έχουμε, λοιπόν, Michael; Τουλάχιστον 50 ώρες; Περιλαμβάνονται σε αυτές διαλείμματα για να φάμε ή να πάμε τουαλέτα; Όχι; Λοιπόν, μην ανησυχείς γι’αυτό, έχουμε έτσι κι αλλιώς πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε.

Τι; Οι μαθητές; Αυτοί πάντα έχουν προτεραιότητα σε σχέση με όλα τα άλλα, αγαπητέ. Από πού να αρχίσω; Δύο απόντες, τρεις αργοπορημένοι και τέσσερις χαμένες ενότητες να κυνηγήσεις. Και η επιπλέον βοήθεια στον Adam… και ο μικρός διάλογος με τον φίλο σου τον Michael σχετικά με το bullying και μετά συνέβη εκείνο το τρομερό περιστατικό με την πυξίδα. Και όλα αυτά μόνο στο μάθημα της Δευτέρας- δε θα σε κουράσω με τα υπόλοιπα 20 μαθήματα.

Οι δάσκαλοι δουλεύουν πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα. Η δουλειά τους δε σταματά όταν τελειώνει η σχολική μέρα και δεν τελειώνει όταν αρχίζουν οι διακοπές. Γιατί λοιπόν εμμένετε να διαιωνίζετε τον μύθο για τον τεμπέλη δάσκαλο; Μην το κάνετε. Δε μας αξίζει.

Πηγή: http://e-mesara.gr/index.php/2014-01-29-19-20-37/25353-oi-ores-ergasias-enos-daskalou-apla-den-athroizontai

Πηγή: http://protaodaskalos.blogspot.gr

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Παράταση για το Βοήθεια στο Σπίτι


Με τροπολογία που κατατέθηκε στη βουλή παρατείνεται το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” μέχρι τις 31/12/17 καθώς και οι συμβάσεις του προσωπικού που εργάζονται σ΄αυτό.
Για το πρόγραμμα διατέθηκαν 60 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό του κράτους και των ασφαλιστικών ταμείων.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

Επιπλέον με άλλη τροπολογία στο ίδιο σχέδιο νόμου παρέχεται η δυνατότητα στις Περιφέρειες να επιχορηγήσουνε εκτάκτως τους ειδικούς πιστοποιημένους φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας που έλαβαν ήδη πιστώσεις από το Υπ. Εργασίας μέσα στο 2015.
Σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση ότι οι φορείς αυτοί αντιμετωπίζουν ειδικά οικονομικά προβλήματα λόγω της μειωμένης κρατικής επιχορήγησης και για ποσά που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής για τη βιωσιμότητα των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας από ίδιους πόρους της


Σε επιστολή της προς όλους τους πιστοποιημένους Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας, που επιχορηγούνται μέσω της Περιφέρειας από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και προς την Αν. Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με το ζήτημα των απαραίτητων, για τη βιωσιμότητά τους, επιχορηγήσεων προς τους φορείς.

Στην επιστολή της η Περιφερειάρχης τονίζει ότι η Περιφέρεια Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη της τις δύσκολες συνθήκες της ανθρωπιστικής κρίσης και θέτοντας κριτήρια και διαδικασίες πλήρους διαφάνειας στον τρόπο επιχορηγήσεων τους, έχει προσκαλέσει τους πιστοποιημένους Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας που παρέχουν υπηρεσίες παιδικής προστασίας να υποβάλουν αίτημα επιχορήγησης για το έτος 2016.

Να σημειωθεί ότι η κατανομή της προβλεπόμενης επιχορήγησης (που προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό) στους φορείς καθορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και όχι από τις Περιφέρειες, οι οποίες έχουν αμιγώς διαμεταβιβαστικό ρόλο.

Παράλληλα, η Περιφερειάρχης στην επιστολή της υπογραμμίζει ότι, η Περιφέρεια Αττικής, λειτουργώντας με γνώμονα την προστασία των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, έχει ενεργοποιήσει στο μέγιστο δυνατό τα θεσμικά εργαλεία που παρέχει ο νόμος και συχνά, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές της. Τόνισε δε χαρακτηριστικά, ότι «καθίσταται αναγκαίο να της δοθεί η νομοθετική δυνατότητα προκειμένου να συνδράμει ακόμα περισσότερο τους Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας στο δύσκολο και απαιτητικό έργο που επιτελούν».

Τέλος, στην επιστολή της Περιφερειάρχη αναφέρεται ότι η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε, για πρώτη φορά, πρωτοβουλία επιχορήγησης των Φορέων Παιδικής Προστασίας με το ποσό των 2.000.000 ευρώ από ίδιους πόρους, με στόχο την έμπρακτη στήριξη των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας που αναζητούν επειγόντως λύσεις για τη βιωσιμότητά τους. Παράλληλα, με σχετική παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρότεινε συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση προκειμένου, λόγω των συνεχιζόμενων μειώσεων των πιστώσεων από το Υπουργείο, να δοθεί η δυνατότητα στις Περιφέρειες, που έχουν την οικονομική ικανότητα, να επιχορηγήσουν εκτάκτως με ίδιους πόρους, εντός του 2016, τους πιστοποιημένους Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας που επιχορηγήθηκαν από το Υπουργείο το 2015.

http://www.myota.gr 

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Οι εχθροί κινούνται πάντοτε εντός των τειχώνΤου Γιάννη ΠανούσηΑν το μίσος σου έχει τυφλώσει τα μάτια

η ματαιοδοξία σου έχει ράψει τα βλέφαρα με σιδερένια κλωστή

Όσκαρ Ουάιλντ, De profundis


Τί ακριβώς συμβαίνει σ’ αυτή τη χώρα,την κοιτίδα της Δημοκρατίας;

Καταλαβαίνει κάποιος; Κι αν καταλαβαίνει γιατί δεν το ‘μαρτυράει’ στους άλλους και στους υπεύθυνους [;] ώστε να διορθωθεί η κατάσταση;

Μύθοι κι ένθεν/κακείθεν κραυγές καλύπτουν την αλήθεια κι αποπροσανατολίζουν το λαό.

Ποιός άραγε διαθέτει την ψυχραιμία και την ανεξαρτησία γνώμης για ν’απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα χωρίς φόβο και πάθος;

1.Η βίαιη επιβολή των [όποιων] απόψεων έχει γίνει της μόδας και θεωρείται συμβατή με τις αρχές και λειτουργίες του Πολιτεύματος;

2.Ποιοί και γιατί εκροσωπούν το Μίσος [εκδικητικό, φυλετικό, ταξικό ,θρησκευτικό] στην Ελλάδα και πώς κρύβονται [ή ‘κατανέμονται’] στα κόμματα;

3.Ρατσισμός,φασισμός,μισαλλοδοξία,ομοφοβία αφορούν μία κατηγορία πληθυσμού [που έχει αναλάβει εργολαβικά ν’απολυμάνει την ελληνική κοινωνία από ‘μιάσματα μεταναστών και εβραίων’] ή ελλοχεύουν παντού;

4.Μήπως είναι πολύ εύκολο κι αδόκιμο [αλλά χρήσιμο σε μερικούς] να χαρακτηρίζονται από ορισμένους αυτόκλητους κήνσορες όλες οι διαφορετικές προσεγγίσεις ως ‘ακροδεξιές’;

5.Πολεμικές ιαχές και ανυπόστατες [και αυτεπίστροφες] κατηγορίες του τύπου’’γερμανοτσολιάδες, εθνοπροδότες κλπ’’ ποιούς εκπροσωπούν κοινωνικά κι εκφράζουν πολιτικά;

6.Νοούνται ‘καλά’ και ‘κακά’ τάγματα καταδρομικών εφόδων;

7.Ποιοί και γιατί δρούν πολιτικά σαν απολίτιστοι βάρβαροι;

8.Πότε και πώς στρατολόγησαν ορισμένοι’χώροι’Αγανακτισμένους [sic] και μύησαν εφήβους κατά της Δημοκρατίας;

9.Οι χρηματοδότες της [όποιας] εκτροπής του Πολιτεύματος παραμένουν άγνωστοι ή μήπως απέκτησαν ασυλία αλλάζοντας πολιτικό στρατόπεδο;

10.Η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για εγκληματικές ενέργειες ή καταχρήσεις εξουσίας τί και ποιόν συγκαλύπτουν τελικά;

11.Με συμψηφισμούς δολοφονιών ή παρανομιών επιχειρούν να ισορροπήσουν το τραυματισμένο, από τους ίδιους, Κράτος δικαίου;

12.Ποιοί εκπονούν ‘κρυφά προγράμματα’ κατά του κοινοβουλευτισμού;

13.Η Δικαιοσύνη απονέμει δικαιοσύνη ή πολιτικολογεί κι εκδίδει διαγγέλματα; Πόσο την τιμούν δίκες’ τύπου Μόσχας’ ή μη-δίκες λόγω συνωστισμού παρεμβάσεων;

14.Αρκεί να δηλώνεις ‘αντισυστημικός’ για να σε απαλλάσουν ορισμένοι κύκλοι της ευθύνης  ως  ‘’νομιμοποιημένο’εχθρό της νομιμότητας και του κοινωνικού συμβολαίου];

15.Το δίχρωμο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα απέκτησε νέες αποχρώσεις;

16.Οι ψευτονταήδες, οι άνθρωποι της νύχτας και οι μπαχαλάκηδες των γηπέδων για ποιά καλύτερη κοινωνία ‘μάχονται’;

17.Ο νόμος της σιωπής και του φόβου είναι συμβατός με τη διακηρυσσόμενη απόλους ευθύνη του συνειδητού πολίτη;

18.Οι  διάφορες πτέρυγες των [κατά δήλωση αντίπαλων] πολιτικών τόξων αλληλοεξοντώνονται ή αλληλοσυμπληρώνονται;

19.Ποιές είναι οι διεθνείς κι ευρωπαϊκές δικτυώσεις των ελληνικών εγκληματικών οργανώσεων [με πολιτικό ή τρομοκρατικό προσωπείο];

20.Οι μαύρες μπλούζες και τα μαύρα κοστούμια στο ίδιο παιχνίδι [αλλά από διαφορετική οπτική] αποσταθεροποίησης των θεσμών κινούνται;

Τί να πεί κανείς;

Ο σώζων τη Δημοκρατία σωθήτω….

ΥΓ. Αλήθεια ποιός προστατεύει σήμερα [ουσιαστικά κι όχι απλώς τυπικά] το Δημοκρατικό Πολίτευμα και την Πατρίδα;


http://www.anoixtoparathyro.gr/ 

Οι 4 σύντροφοι της ζωής σου


Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε μια βασίλισσα, που είχε 4 συντρόφους.

Πάνω απ’ όλους έδειχνε αδυναμία στον τέταρτο. Τον στόλιζε με ακριβά ρούχα, του χάριζε πάντα τα καλύτερα, τον στόλιζε με κοσμήματα, του φορούσε αρώματα και του φερόταν πολύ γενναιόδωρα..

Ο τρίτος σύντροφος της βασίλισσας είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση, ήταν αλαζών, όμως εκείνη τον αγαπούσε και τον σύστηνε με υπηρηφάνεια στον κύκλο της και φοβόταν μήπως κάποια μέρα, θα την άφηνε για άλλη γυναίκα..

Ο δεύτερος σύντροφος της ήταν πάντα ευγενικός κι υπομονετικός μαζί της. Όταν εκείνη αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα, ήξερε ότι μπορούσε να βασιστεί πάνω του, ότι θα την άκουγε και θα τη βοηθούσε στην λύση του.

Ο πρώτος αν και ήταν πιστός σαν σκυλί και βρισκόταν πάντα δίπλα της, εκείνη δεν του έδινε σημασία, τον παραμελούσε, τον ειρωνευόταν και τον έδιωχνε από κοντά της.

Και μια μέρα, η βασίλισσα αρρώστησε βαριά και κατάλαβε πως θα πεθάνει. Σκέφτηκε τότε πως είχε 4 συντρόφους, όμως σε λίγο δε θα’χε κανέναν. Έτσι τους φώναξε όλους μπροστά της και ρώτησε πρώτα τον τέταρτο που ήταν η μεγάλη της αδυναμία:

«Σ” αγάπησα περισσότερο από τους άλλους, σε είχα πάντα στα πλούτη, ντυμένο με τα πιο όμορφα ρούχα και μες την καλοπέραση, δε σου χάλασα ποτέ χατίρι. Τώρα που πεθαίνω, θα με ακολουθήσεις για να έχω παρέα, εκεί που πάω?»

«Δεν υπάρχει περίπτωση! Εσύ τον δρόμο σου κι εγώ τον δικό μου. » απάντησε εκείνος κοφτά και την παράτησε σύξυλη. Τα λόγια του την πλήγωσαν σα μαχαίρι στην καρδιά.

Μετά ρώτησε τον τρίτο σύντροφό της. «Σ “αγάπησα σ όλη μου τη ζωή και πάντα γύρευα την συντροφιά σου. Τώρα που πεθαίνω, θα με ακολουθήσεις στο θάνατο?»

«Όχι, φυσικά» απάντησε εκείνος. «Η ζωή είναι πολύ ωραία για να την αφήσω. Όταν πεθάνεις, θα παντρευτώ μια άλλη.» Η Βασίλισσα ένοιωσε να της κόβεται η αναπνοή και η καρδιά της βούλιαξε…

Ύστερα, ρώτησε τον δεύτερο σύντροφό της.

«Πάντα ερχόμουν σε σένα για βοήθεια και πάντα ήσουν εκεί για μένα. Όταν πεθάνω, θα με ακολουθήσεις για να μου κρατάς συντροφιά?»

«Λυπάμαι, δε μπορώ να σε βοηθήσω τώρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω, είναι να “περπατήσω” μαζί σου μέχρι τον τάφο σου.», απάντησε το παλικάρι κάνοντας την καρδιά της να ραγίσει από θλίψη…

Τότε, ακούστηκε μια φωνή: «Εγώ βασίλισσα μου θα έρθω μαζί σου! Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας!»

Η βασίλισσα γύρισε να δει από πού ερχόταν η φωνή και είδε τον πρώτο της σύντροφο. Φαινόταν πολύ ταλαιπωρημένος και παραμελημένος.

Θρηνώντας η βασίλισσα

«Αχ τι λάθος που έκανα η δύστυχη, έπρεπε να σε είχα προσέξει περισσότερο, όταν είχα την ευκαιρία!» είπε και ξεψύχησε . Ήταν ήδη πολύ αργά.

Εδώ τελειώνει το παραμύθι και αρχίζει η πραγματικότητα.

Η Βασίλισσα είσαι εσύ και έχεις 4 συντρόφους στη ζωή σου

Ο τέταρτος σύντροφος σου είναι το ΣΩΜΑ σου. Όση προσοχή κι αγάπη κι αν του δώσεις, όσα κι αν του προσφέρεις, όσο κι αν το στολίσεις, όση αδυναμία κι αν του δείξεις, όταν έρθει η στιγμή και πεθάνεις, θα σε εγκαταλείψει χωρίς οίκτο.

Ο τρίτος σύντροφός σου είναι η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ STATUS και ό,τι υλικό κατέχεις. Βρίσκονται μαζί σου όσο είσαι εν ζωή. Όμως μπορεί να σε εγκαταλείψουν και σίγουρα όταν έρθει η ώρα να φύγεις ακολουθούν άλλους και σε έχουν κιόλας ξεχάσει.

Ο δεύτερος σύντροφος σου είναι η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΥ. Όσο κι αν βρίσκονται κοντά σου, την ύστατη ώρα, μόνο να σε ξεπροβοδίσουν μέχρι τον τάφο σου μπορούν…όχι όμως να έρθουν μαζί σου.

Ο πρώτος σου σύντροφος είναι το ΠΝΕΥΜΑ σου, που σχεδόν είναι πάντα παραμελημένο από το κυνήγι του πλούτου, της δύναμης, της εξουσίας, των υλικών αγαθών. Όμως, το πνεύμα σου είναι το μόνο που θα σε ακολουθήσει όπου κι αν πας, το μόνο που θα είναι πιστό αιώνια!

Καλλιέργησέ το, δυνάμωσέ το, διατήρησέ το ζωντανό, καθώς θα σε συντροφεύει για πάντα..

pentapostagma.gr
http://www.awakengr.com/i-4-syntrofi-tis-zois-sou/

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Τάκης Σπυριδάκης: «Θέτουμε συνεχώς ψευδή ερωτήματα και δίνουμε αληθοφανείς απαντήσεις»

Ο μεν Τάκης Σπυριδάκης είναι ριψοκίνδυνος με τη ζωή. Ο δε Σταύρος είναι τολμηρός και διεκδικεί το δίκιο του στη μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα. Οι δυο τους, πρωταγωνιστής και ρόλος, συναντιούνται στη σκηνή του Επί Κολωνό, στο έργο του Γιάννη Τσίρου, «Άγριος σπόρος», μια από τις θεατρικές επιτυχίες της περσινής χρονιάς που επαναλαμβάνεται. Αυτός ο αβανταδόρικος πρωταγωνιστικός ρόλος αλλά και η προσωπικότητα του ηθοποιού που τον ερμηνεύει, τοποθετούν τον Τάκη Σπυριδάκη στα πρόσωπα της χρονιάς.


Απογοητευμένος ο Σταύρος στον «Άγριο σπόρο» δηλώνει: «Πρέπει να ζήσουμε. Κι αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε…θα τον καταπατήσουμε». Νιώθεις κι εσύ απογοήτευση ως πολίτης αυτής της χώρας; 

Είμαι πλέον 58 ετών, βρίσκομαι στους δρόμους από τα 12 μου και αναρωτιέμαι: τι είναι τελικά αυτή η Αριστερά, θα τη γνωρίσουμε κάποια στιγμή; Έχουμε μια κυβέρνηση που τσαλαβουτάει και μοιάζει να έχει διάθεση να κάνει κάτι, αλλά δεν ξέρει πώς. Γι’ αυτό και δεν περίμενα ιδιαίτερα πράγματα. Περίμενα όμως μια διαφορετική σκέψη για μικρά πράγματα από τον Σύριζα. Έχει περάσει από γενιά σε γενιά μια μετεμφυλιακή διάθεση σκέψης και δυστυχώς συνεχίζουμε να θέτουμε ψευδή ερωτήματα και να δίνουμε αληθοφανείς απαντήσεις. Υπάρχει μια ταινία που μου αρέσει πολύ κι έχει τον τίτλο «Το παιχνίδι των λυγμών». Θα σταματήσει κάποτε αυτό το παιχνίδι; Το παιχνίδι των λυγμών παίζουμε σε ένα σύστημα που δεν είναι απρόσωπο. Οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας μπαίνουμε σε ομάδες και η ισχυρότερη ομάδα είναι εκείνη που παίρνει τα φράγκα.

Το συμφέρον κυριαρχεί και στο χώρο της τέχνης;

Είναι αδηφάγος ο χώρος στον οποίο κινούμε και το παιχνίδι του συστήματος και της αυλής δεν το έπαιξα ποτέ, τόσο στο κινηματογράφο όσο και στο θέατρο. Όχι γιατί είμαι καλός άνθρωπος, αλλά γιατί δεν θα μπορούσα να ζήσω καλά. Δεν μπήκα στο τριπάκι του ανταγωνισμού. Έχω δύο κόρες και αυτό που τους έμαθα είναι να έχουν τη δική του προσωπικότητα, τη δική τους κρίση και να μην εξυπηρετούν τα συμφέροντα κανενός.

Για την συνέχεια της  συνέντευξης που δόθηκε στο Αθηνόρμα κλικ ΕΔΩ 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙΜε τροπολογία που κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή αυξάνεται το ποσοστό των εισακτέων αθλητών , από 3% σε 4,5%, επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ, εκτός από τα ΤΕΦΑΑ.
Η αύξηση αυτή ίσχυσε και για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2014-15 βάσει μιας προσωρινής ρύθμισης.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποκτά πάγιο χαρακτήρα η η αύξηση της τάξεως του 4,5%.

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

6 κόλπα για να καθαρίσετε τη βουλωμένη μύτη στη στιγμή


Ένα κρυολόγημα μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή, ειδικά όταν συμβαίνουν αλλαγές στη θερμοκρασία ή στον καιρό ή όταν μπαίνει η άνοιξη ή το φθινόπωρο. Χαρακτηρίζονται από μια γενική αίσθηση αδιαθεσίας και το σήμα κατατεθέν: τη βουλωμένη μύτη.

Πρώτα απ’όλα, αυτό δυσκολεύει την παροχή οξυγόνου στο υπόλοιπο σώμα σας και, δεύτερον, η αναπνοή από το στόμα συνήθως δεν βελτιώνει την κατάσταση.

Γι’αυτό είναι σημαντικό να βρείτε έναν τρόπο να καθαρίσετε τη βουλωμένη μύτη -αυτό μπορεί να μειώσει κάποιες από τις συνηθισμένες ενοχλήσεις που συνοδεύουν το κρυολόγημα.

Ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω συμβουλές για να καθαρίσετε τη βουλωμένη μύτη σας γρήγορα επειδή, αν δεν τον κάνετε, θα συνεχίσετε να αισθάνεστε όλο και πιο άσχημα.

1. Φάτε πικάντικες τροφές για να καθαρίσετε τη βουλωμένη μύτη

Οι πικάντικες τροφές συμβάλλουν στη διάλυση της βλέννας, γεγονός που με τη σειρά του θα καθαρίσει τα φραγμένα ιγμόρειά σας στη στιγμή. Η επίδραση αυτή μπορεί να μη διαρκέσει πολύ, όμως γιατί να μην ωφεληθείτε από αυτά που τρώτε;

Για να αξιοποιήσετε αυτές τις ιδιότητες, προσθέστε στα γεύματά σας συστατικά όπως κρεμμύδι και σκόρδο, κατά προτίμηση ωμά ή καρυκεύματα όπως wasabi. Μπορείτε επίσης να φάτε ωμές κόκκινες καυτερές πιπεριές, συμπεριλαμβανομένων των πιπεριών σεράνο και τζαλαπένο.

Όσα περισσότερα από αυτά τα θρεπτικά συστατικά προσθέσετε στη διατροφή σας, τόσο περισσότερο θα ωφεληθείτε.

2. Κάντε μασάζ στα ιγμόρειά σας

 Τα ιγμόρειά σας είναι τα σημεία ακριβώς δίπλα στο ρινικό διάφραγμα.

Εκεί μπορεί να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα βλέννας, έτσι κάντε κυκλικό μασάζ για να συμβάλετε στη διάλυσή της, κάτι που κάνει την πίεση και το βούλωμα της μύτης λιγότερο ενοχλητικά.

Πώς γίνεται;

Με το δείκτη και το μεσαίο σας δάχτυλο, πιέστε ακριβώς κάτω από τις κόγχες των ματιών και κάντε κυκλικές κινήσεις.
Κάντε μασάζ για είκοσι με τριάντα δευτερόλεπτα, προσέχοντας να πιέζετε τα σημεία που είναι πιο κοντά στη μύτη σας και ακριβώς κάτω από τα μάτια σας.
Τέλος πιέστε τα μάγουλά σας με τους αντίχειρές σας και κάντε τους μασάζ με κυκλικές κινήσεις προς τα πάνω.

3. Ελέγξτε την αναπνοή σας

Έχετε ποτέ βουλώσει τα αφτιά σας και τη μύτη σας για να ξεβουλώσετε τα ιγμόρειά σας; Αν ναι, θα βρείτε την παρακάτω τεχνική πολύ παρόμοια.

Πώς γίνεται;

Πάρτε μια βαθιά ανάσα και κρατήστε τη μύτη σας. Έπειτα προσπαθήστε να βγάλετε αέρα από τη μύτη σας ενώ περπατάτε, σε σημείο που να αρχίσετε να αισθάνεστε ενόχληση.
Τώρα αφήστε τη μύτη σας και αναπνεύστε κανονικά. Καθίστε και σε μερικά λεπτά θα συνειδητοποιήσετε ότι οι αεροφόρες οδοί σας έχουν ανοίξει.

4. Παραδοσιακή θεραπεία: χρησιμοποιήστε αλατόνερο

Σε αυτή την περίπτωση έχετε δύο επιλογές: να αγοράσετε διάλυμα αλατόνερου από κάποιο φαρμακείο ή να το φτιάξετε εσείς στο σπίτι.

Και οι δύο λύσεις είναι εξίσου αποτελεσματικές, όμως προτιμάμε πάντα τις σπιτικές θεραπείες, ειδικά όταν είναι τόσο απλές: απλώς βράστε λίγο νερό με αλάτι και αφήστε το να κρυώσει.

Μόλις έχετε το διάλυμα, χρησιμοποιήστε μια σύριγγα για να ρίξετε το υγρό στα ρουθούνια σας, όπου θα λειτουργήσει ως διάλυμα καθαρίζοντας τις φραγμένες ρινικές οδούς σας άμεσα.

5. Η μέντα είναι εχθρός της βλέννας

Όπως ξέρετε, η μέντα χρησιμοποιείται συνήθως για την ανακούφιση από τα αναπνευστικά προβλήματα που συνδέονται με το κρυολόγημα, επειδή περιέχει οξικό και ασκορβικό οξύ.

Αυτές οι χημικές ουσίες είναι τόσο αποτελεσματικές που μετά από μερικές μόνο εισπνοές μενθόλης ή αλοιφών με βάση τη μενθόλη το πρόβλημα εξαφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά.

6. Κάντε ένα καυτό ντους

Ο ατμός του νερού εισχωρεί στις αναπνευστικές οδούς με τρόπο που διαλύει κάθε εμπόδιο, βοηθώντας σας να αναπνεύσετε επιτέλους βαθιά.

Επιπλέον μια μικρή ποσότητα ζεστού νερού μέσα στις ρινικές οδούς μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τη συμφόρηση.

Μην ανησυχείτε ότι η τεχνική του ντους μπορεί να επιδεινώσει την κατάστασή σας. Όταν έχετε τελειώσει το ντους σας, σκουπιστείτε καλά και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Να θυμάστε ότι είναι σημαντικό να απαλλαγείτε με τη βοήθεια του νερού από όλα αυτά τα μικρόβια που προέρχονται από τα φτερνίσματα και το βήχα σας.

Να θυμάστε τις παραπάνω συμβουλές, επειδή δυστυχώς όλοι θα τις χρειαστούμε κάποια στιγμή.

Χάρη στις συμβουλές μας θα μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας ή κάποιον άλλο στη ζωή σας αν προκύψει το πρόβλημα της βουλωμένης μύτης. Αξίζει να τις δοκιμάσετε!

http://www.fumara.gr/6-kolpa-gia-na-katharisete-ti-voulomeni-miti-sti-stigmi/